Proxaccount

CORRECTE EN RECENTE CIJFERS

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, moet u als ondernemer kunnen vertrouwen op de correctheid en de volledigheid van de u voorgelegde cijfers.

Wij maken hier een echte erezaak van en zullen dan ook steeds het ideale evenwicht zoeken tussen robotic accounting en persoonlijk nazicht en interpretatie.

Door het dagdagelijks bijwerken van uw boekhouding, zullen uw beslissingen ook tijdig kunnen genomen worden.

 

EFFICIËNTE (VER)WERKING

Door een weldoordachte automatisatie, vermijden we repetitieve handelingen. 

Aankopen worden via OCR herkend of via UBL ingelezen, banken rechtstreeks of via Coda gekoppeld, loonsynthesen maandelijks automatisch ingelezen, enz.

We bekijken graag ook de bedrijfsprocessen van onze klanten en gaan mee na hoe en in welke mate kan ingezet worden op digitalisering en/of automatisatie.

Hierbij denken we zo veel mogelijk aan een koppeling tussen de administratieve systemen van onze klanten (kassa, CRM, enz.) en ons boekhoudplatform.

 

 

PERSOONLIJK CONTACT

In onze relatie met de klant, streven wij naar een evenwicht tussen een persoonlijke en toch voldoende professionele relatie.

Een online boekhouding betekent in geen geval dat het contact tussen de ondernemer en zijn boekhouder mag wegvallen, zelfs in tegendeel. U zal zeer snel merken dat juist het dagelijks of zeer periodiek (afhankelijk van de keuze van de klant) bijwerken van uw boekhouding ervoor zal zorgen dat we elkaar juist vaker zullen ‘opzoeken’.

Uw vast dossierbeheerder is uw eerste en vertrouwde aanspreekpunt. U krijgt daarnaast ook de garantie dat u met uw vragen bij elke medewerker terecht kan.

 

Contactgegevens

Bredabaan 1026/bus 8,
2900 Schoten
info@proxaccount.be
Tel +32 3 233 21 10

Website

www.proxaccount.be/